SHANGHAI
10F, No.1988 Gong He Xin Road, Daning Plaza-building 10, JingAn District, Shanghai, China
BEIJING
3F, Kunlun Hotel, No. 2 South Xin Yuan Lu, Chaoyang District, Beijing, China